Nederlands Kampioenschap Salsa
vragen? info@salsabelang.nl

SalsaBelang en Dance Promotions

Reglementen NK Salsa

Reglementen voor de Salsa wedstrijden van SalsaBelang/Dance Promotions.

Algemeen
Deelnemers die zich niet conformeren aan onderstaande regels lopen het risico puntenaftrek te krijgen, of zelfs gediskwalificeerd te worden, eventueel met terugwerkende kracht, dus zelfs als de finale van het NK Salsa al plaats gevonden heeft.

Deelnemers zullen zich op geen enkele wijze negatief uitlaten in woord of geschrift over het NK Salsa, haar organisatoren, juryleden of andere betrokkenen, op straffe van diskwalificatie, indien nodig met terugwerkende kracht. Bovendien zullen zij voor de periode van 1 jaargang niet mogen deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap Salsa of welke wedstrijd dan ook waarbij de organisator van het NK betrokken is.

Categorieën waarin dansers kunnen uitkomen:
Solo: een dame of een heer. Bij voldoende inschrijving wordt er een scheiding tussen Ladies en Men gemaakt.
Couples oftewel paren of koppels, bestaande uit een dame en een heer, 2 dames of 2 heren, of een rolstoel- en een lopende danser (salsa on wheels)
Teams, minimaal 6, maximaal 24 personen (3 – 12 koppels). Hierbij worden ook andere ‘Latino-styles’ toegestaan, dus dansen/muziek anders dan Salsa, of een combinatie van dansen. Minimaal 75% van de choreografie moet echter uit SalsaDANS bestaan. Bij voldoende inschrijving wordt er een scheiding tussen Prechamp en Master gemaakt. Bij voldoende inschrijving kan er een scheiding tussen Small (6-8pers) en Large Teams (8+ pers) worden gemaakt.

Klassen:
1. Newcomer: amateur dansers, met weinig ervaring
Onderklasse: Junior: alleen on1, gezamenlijke leeftijd maximaal 32 jaar.

2. Prechamp: voor amateur wedstrijddansers, die nog nooit betaald zijn voor hun dansen, uitgezonderd een eventuele geldprijs bij het OSBC of een andere door de organisatie vrijgestelde wedstrijd.
Onderklassen: Prechamp 50+: alleen on1, beide partners geboren in 1970 of eerder.
3. Master: voor Salsadansers die ooit wel eens een vergoeding hebben ontvangen voor Salsadansen of -dansles geven, reiskosten vergoeding buiten beschouwing gelaten.
Voor (semi) profs van buiten het Salsa vakgebied: Je mag je (hoeft niet)  voor de Prechamp klasse opgeven, met de aantekening dat je in een andere dans (semi)prof bent. De jury beslist dan in de voorronde wat voor jou de juiste categorie is. Je bent wel verplicht bij inschrijving te melden dat je (semi)prof bent in een dansvorm buiten het Salsa vakgebied. Doe je dit niet kan diskwalificatie volgen.
4. Solo:
Danser die zonder partner danst.
5. Salsa on Wheels: Combi rolstoeldansen
Tijdens de eerste ronde van de wedstrijd kan in overleg met supervisor, juryvoorzitter en organisator besloten worden paren in een andere klasse te plaatsen.
De klassen zijn genderneutraal. Een dames- of herenkoppel mag dus ook. Wel moet er één leider en één volger zijn. Dus niet switchen tijdens de dans.
6. ProAm: Een professional die met een amateur danst. Alleen couples.
Tijdens de kwalificatierondes komen alle Prechamp paren gelijk op de vloer voor een general look, waarna de jury de paren scheidt in Newcomer en Prechamp.
Bij onvoldoende deelname kan besloten worden verschillende klassen te combineren.
In klasse 1-3  kan gekozen worden voor de subklasse on 1, on 2 of Cubaanse Salsa.
Amateurs worden in de voorronde door de jury ingedeeld in klasse 1 of 2

Klasse 1 danst in de finale geen eigen choreografie. Juniors dansen 1 nummer, tempo gemiddeld.
Klasse 2, onderklasse 50+ danst een Slow nummer improvisatie, en een fast (van tevoren aan de deelnemers bekend gemaakt) nummer Choreo of improvisatie, naar keuze.
Wel met meerdere paren op de vloer, geen props, ook niet die op, af, aan of uitgedaan worden.
In klasse 4 en 6 hangt het af van het aantal deelnemers of er bij de Salsa fast en Salsa slow onderscheid gemaakt kan worden in subklassen. In het geval van 1 klasse bepaalt het lot de muziekstijl (rekening houdend met de deelnemers).

Op het DP NK Salsa mag iedereen uit klasse 2-4 en 6 die daar de finale bereikt een eigen Choreografie dansen, 50+ danst naar keuze een choreografie of improvisatie (zie boven).

Alle klassen: Choreografie  mag niet op een eerdere editie van het NK Salsa zijn uitgevoerd.
Klasse 1 en 5 danst geen eigen choreografie in de finale, zij dansen een Slow en een Fast Salsa.

Teams kunnen zich direct inschrijven voor de finale van het DP NK Salsa op 6 juni 2020, zij hoeven zich niet te kwalificeren, en derhalve geen voorronde te dansen.

 

klasse/categorie On1 On2 Cuban nvt geen choreo
Juniors x       x
Newcomers x x x x
50+ x
Prechamp x x x
Master x x x
On Wheels x x
Solo x
ProAm x x x
Team x

Tempo:
Salsa Fast: 200 – 208 beats per minuut
Salsa Slow: 160 – 168 beats per minuut

Tijdsduur van de muziek:

Couples/ Solo: muziek organisator maximaal 2.00 minuten + eventuele einde frasering van de muziek
eigen muziek in de finale Minimaal 1.30 en maximaal 2:00 minuten + eventuele einde frasering van de muziek van maximaal 15 seconden
 Teams eigen muziek Maximaal 10 seconden oplopen en aflopen, 2:00 – 3:00 minuten + eventuele einde frasering van de muziek van maximaal 15 seconden

Aan de tijdsduur zal strikt de hand gehouden worden.
Bij de kwalificatierondes zal het dansen van een eigen choreografie in de finale komen te vervallen.

Nationaliteit:
Solo: Deelnemer moet de Nederlandse Nationaliteit hebben, of in het bezit zijn van een voorlopige verblijfsvergunning.
Couples; Minstens 1 van de partners moet de Nederlandse Nationaliteit hebben, de ander mag in het bezit zijn van een voorlopige verblijfsvergunning of de Nederlandse Nationaliteit.
Teams: minstens 50% van het team moet in het bezit zijn van de Nederlandse Nationaliteit, de overige teamleden moeten in het bezit zijn van een voorlopige verblijfsvergunning of de Nederlandse Nationaliteit.

Lifts & Acrobatiek:
Lifts zijn alleen toegestaan op eigen muziek (choreo).
Lifts zijn gedefinieerd als: een beweging of figuur waarin beide voeten van een danser van de vloer zijn met behulp van andere danser/persoon. (Let op: Internationaal mag een lift vaak niet boven de schouder uitgevoerd worden, op het NK Salsa mag dit dus wel).
Acrobatiek is gedefinieerd als een beweging om de sagitale of frontale lichaamsas. Bijv., radslag of salto, en is toegestaan bij de choreo in het NK.

Attributen:
Kleine attributen mogen alleen gebruikt worden bij Teams en moeten door de dansers zelf in 1x op en af gedragen worden.

Kostuums:
De kleding dient niet af te leiden van de dans.
Kostuums dienen wel passend en smaakvol te zijn.
Dansschoenen zijn niet verplicht.
Reclame uitingen van dansschool op de kleding zijn niet toegestaan.
Intieme lichaamsdelen moeten bedekt zijn door niet doorschijnende stof. Hierdoor zijn strings en ondergoed van doorschijnende stof niet toegestaan.
Newcomer, 50+ en Junior: Bovenstaande, en ‘Wedstrijdkleding’ is niet toegestaan. Glitter in stof is toegestaan, extra aangebrachte glitter (stenen, pailletten) niet.

Muziek:
Voor de improvisatie rondes zal de muziek gekozen worden uit een vastgestelde lijst met nummers. De organisatie zal deze lijst op de website publiceren. Eind februari voor de Newcomers, 50+ en Juniors. De lijst voor Prechamp en Master zal pas enkele dagen voor de finale op 6 juni gepubliceerd worden.
Het vastgestelde nummer voor de Choreografie van de klasse Prechamp 50+ on1 zal uiterlijk eind februari 2020 bekend gemaakt worden, maar hoeft pas tijdens de finale van het NK Salsa gedanst te worden.
Deelnemers die een eigen Choreografie dansen dienen de muziek uiterlijk 20/5/2020 via WeTransfer aan te leveren in MP3 formaat met als titel: naam/namen-categorie/klasse-titelnummer bij info@salsabelang.nl
Bovendien moet elke deelnemer de eigen muziek op USB stick meenemen naar de wedstrijd.
Wordt hieraan niet voldaan, of wordt de verkeerde muziek aangeleverd, volgt diskwalificatie.

Verloop Kwalificatierondes (voorrondes door het land):
Elke klasse danst een slow en een fast Salsa van maximaal 2 min (behalve Juniors).
De wedstrijdleiding mag besluiten klassen te combineren.
De jury mag besluiten deelnemer(s) in een andere klasse in te delen.
In de Kwalificatie ronde worden de deelnemers aan de Prechamp klasse tijdens een General Look door de jury ingedeeld in Newcomer en Prechamp.

Plaatsing voor de finale van het NK Salsa
Bij de uitslag krijgen de deelnemers te horen of ze zich al dan niet geplaatst hebben voor de finale van het NK Salsa.
Wie zich niet geplaatst heeft mag aan 1 of meer andere voorrondes deelnemen en zich daar mogelijk alsnog plaatsen voor de finale van het NK Salsa.
Bij plaatsing ondertekent elke deelnemer een intentieverklaring waarbij hij/zij deelname aan de finale van het NK Salsa bevestigt, en voldoet de bijdrage voor de finale ten bedrage van € 10 per persoon.
Hierin bevestigt deelnemer zijn/haar intentie om deel te nemen aan de finale van het NK Salsa. Deze intentie verklaring kan uiterlijk 1 maand voor het plaatsvinden van de finale van het NK Salsa geannuleerd worden, de bijdrage voor de finale wordt dan gerestitueerd.
Bij annulering minder dan een maand voor de finale van het NK Salsa wordt de bijdrage niet gerestitueerd.

Finale van het NK Salsa

In elke categorie/klasse moeten minimaal 3 deelnemers zijn om het NK door te laten gaan. Wordt dit aantal niet gehaald, behoudt de organisatie zich het recht voor deze categorie/klasse te laten vervallen of te combineren met een andere categorie/klasse. Mocht de klasse/categorie komen te vervallen worden betaalde deelname gelden gerestitueerd, als er samengevoegd wordt, niet.

Er wordt voor de dag van de Finale van het NK Salsa een tijdspanne aangegeven voor Rehearsals voor de diverse klassen. Buiten deze tijden om kan er niet geoefend worden.

Verloop Couples/Solo wedstrijden – voorrondes/halve finale:
Bij meer dan 12 deelnemers in een klasse: voorronde- evt. herkansing – 1/2 finale – finale.
Bij 7-12 deelnemers: 1/2 finale – finale
Bij 1-6 deelnemers: finale
Het startveld wordt in één of meerdere groepen ingedeeld.
Als de organisatie het nodig vindt, kan er een general look gehouden worden, waarbij alle paren tegelijk op de vloer komen. Vervolgens danst men maximaal 2 minuten in series van maximaal 6 paren/dansers een slow Salsa, en maximaal 2 minuten een fast Salsa.
De juryleden lopen rond de dansvloer ter verkleining van het risico op blessures. De general look geeft de juryleden de mogelijkheid om de paren met elkaar te vergelijken.

Verloop Couples/Solo wedstrijden – finales:
Iedereen danst tegelijk maximaal 2  minuten Slow en 2 minuten Fast Salsa.
Na een pauze waarin eventueel van kostuum gewisseld kan worden danst men indien van toepassing per paar/danser op eigen muziek (2:00 minuten), dit onderdeel komt tijdens alle  voorrondes te vervallen, en geldt alleen voor de grote finale. Salsa on Wheels en Newcomers dansen geen eigen Choreo).
De Slow Salsa, de eigen solo performance en de Fast (Caliente) Salsa worden alle drie afzonderlijk beoordeeld en de winnaar zal hier met behulp van het skating systeem uit naar voren komen, waarbij de slow/fast Salsa samen even zwaar tellen als de Choreografie.

Verloop Teams wedstrijden:
Voorrondes en Finale per Team op eigen muziek.

Beoordeling:
De beoordeling zal in de finale bestaan uit Techniek, Compositie en Image (TCI-systeem). in de voorrondes worden de beste koppels dmv crosses geselecteerd voor de finale.
In de finale, bij de slow Salsa, de fast Salsa én de dans op eigen muziek zal dus naast techniek ook het gebruik van de ruimte, de choreografie, de totale image, muzikaliteit, uitgevoerde bewegingen en patronen in de beoordeling meegenomen worden. Slow en fast Salsa tellen samen als de helft van de eindscore, de choreografie is de andere helft.
Wil je meer weten over het TCI systeem, klik dan hier.

Let op voor couples: het merendeel van de dans dient in danshouding (gesloten of open) uitgevoerd te worden.

Promotie:
Nederlands Kampioen newcomers/prechamp danst het volgend jaar een klasse hoger.
Nederlands Kampioen master/on wheels: Heb je 3x in dezelfde klasse gewonnen?
Dan mag je in deze klasse niet meer met dezelfde partner meedoen.
Solo: 3x winnen=niet meer in deze klasse meedoen.
Deze promotie regels werken met terugwerkende kracht tot de eerste editie van het NK Salsa.

Inschrijven:
Inschrijven kan gebeuren via het inschrijfformulier op www.nk-salsa.nl onder de tab ‘useful information’. De inschrijving sluit 5 dagen voor elke voorronde/de finale. Als je je via een voorronde hebt geplaatst voor de finale hoef je je niet opnieuw in te schrijven.

Buy Your Tickets Today!

Tickets voor toeschouwers koop je hier met PayPal. Heb je geen PayPal, dan kan je ook tickets bestellen via LatinWorld, en via bank betalen.